Lukket Orden for kvinner.
Innstiftet 27. september 1916 i Oslo.

Ordenens grunnlegger er Dagny Kristensen (1876-1962).


Maria-Ordenen er bygget på kristent, etisk grunnlag. Dens formål
er å fremme selverkjennelsen hos medlemmene og støtte dem i deres
arbeide for personlighetens utvikling.

 

Det finnes i dag 42 norske, 15 svenske, 7 danske, 3 tyske, 1 islandsk og 2 finske Maria-loger
med til sammen ca. 7400 medlemmer (pr. 01.01.2019).


Maria-Ordenen
Parkveien 41 A
0258 Oslo
Tlf.: +47 22 44 99 81
E-mail: hovedkontor@maria.no

Kontortid: tirsdager og torsdager kl. 1000 - 1400.

 

 

 


Sist oppdater: 22.10.2019