Møteplan høsten 2019

Norge
Loge August September Oktober November Desember
N01 21 04 ,18 02, 16, 30 IM 13 V, 27 J  
N02 27 10, 24 foredr 08, 22 L 05 IM, 19 V 03 J
N03   03, 17 AF 01, 15, 29 IM 12, 26 V 10 J
N04 28 11, 25 03 L, 09, 23 06 IM, 14 Thr, 20 V 05 J
N05 21 04, 18 02, 16, 30 IM 13, 27 V 11 J
N06   17 01 AF, 15, 29 IM 12, 26V 10 J
N07 27 10 L, 24 08, 22 05 IM, 19 V, 28 02 J
N08 29 12 AF, 26 10 L, 24, 31 IM 14, 28 V 12 J
N09   10, 24 08, 22 05 IM, 19 V 03J
N10 27 10 01, 08 Kultur, 29 L 05 IM, 26 V 10 J
N11 22 L 05, 19 10 AF, 24 07 IM, 21 V 12 J
N12   04, 18 02, 19 Høsttr, 30 IM 13 L, 27 V 04 J
N13 22 05, 19 10, 24 IM 14, 28 V 12 J
N14 28 L 11, 25 09 Foredr, 23 IM 06 AF, 20 V 04 J
N15 26 09, 23 14, 28 AF 11 IM, 25 V 02 J
N16   03, 17 L 08, 22 The, 29 IM 12 AF, 26 V 10 J
N17   04, 18 02, 11-13 AF50, 23 14, 28 V 12 J
N18   10, 24 08, 22 IM 12, 26 V 10 J
N19   03, 17 AF 01, 15, 29 IM 12, 26 V 03 J
N20 27 10, 24 08, 22, 29 IM 05 AF, 19 V 03 J
N21   04, 18 02, 16 30 IM 13, 27 V 11 J
N22   05, 19, 26 L 10, 17 The, 31 IM 14, 28 V 12 J
N23   10, 24 08, 22 L 05 IM, 19 V 03 J
N24   04, 25 09, 30 IM 06 L, 20 04 J
N25 28 11 AF, 25 02 L, 09 06 IM, 20 V 04 J
N26   10, 24 08, 22 05 IM, 19 V 06 J
N27   04, 25 16, 23 IM 13, 27 V 05 J
N28   03, 24 AF 08 L, 29 IM 12, 26 V 10 J
N29   04, 18 02, 16, 30 IM 13 L, 27 V 11 J
N30 20 03, 17 01, 15, 29 IM 12 V, 26 J  
N31   12 AF, 26 10, 24 07 IM, 21 V 05 J
N32 15 05, 19 03 L, 17, 31 IM 14, 28 V 12 J
N33   05, 19 03, 17 AF, 31 IM 14 V, 28 L 05 J
N34   02, 16, 30 14, 28 IM 11, 25 V 09 J
N35   04, 18 02, 16, 30 IM 13 V, 29 J  
N36   03, 17 01, 15, 29 IM 12 AF, 26 V 10 J
N37 26 09 AF, 23 07, 21 04 IM, 18 V, 25 L 09 J
N38   04, 18 02, 16, 30 IM 13, 27 V 12 J
N39 28 11, 25 L 09, 23 06 IM, 20 V 04 J
N40   05, 19 03, 17, 31 IM 14, 28 V 12 J
N41   02, 16 07, 21 11 IM, 25 V 09 J
N42   03, 17 01, 15AF, 29 12 IM, 26 10 J

Danmark
Loge August September Oktober November Desember
DK1   04, 11, 25 09 L, 23 06 IM, 20 V 04 J
DK2   23 07, 21 04 IM, 18 V 02, 16 J
DK3   04, 18 AF 02, 16, 30 IM 13 L, 27 V 04 J
DK4   04, 18 02 AF, 16, 30 IM 13, 27 V 11 J
DK5   02, 16, 27-29 AF10 014, 28 IM 11, 18 L, 25 V 02 J
DK6 28 11 Foredr, 25 09, 23 L, 26 06 IM, 20 V 04 J
DK7 21 04 AF, 18 02, 16, 30 IM 13, 27 V 11 J

Tyskland
Loge August September Oktober November Desember
DE1   13, 24 12 AF, 22, 27 08 IM, 02 V 13 J
DE2 30-1/9 gr, av ML nr3 i Kiel 13, 26 11, 24 IM 08 Foredr, 28 V 13 J

Island
Isl1   06 AF, 19 03, 17, 31 IM 14 V 05 J

Sverige
Loge August September Oktober November Desember
SE1   04, 18 02, 16, 30 IM 06 L, 20 V 11 J
SE2   04, 18 02, 19 AF, 30 IM 13, 20 V 04 J
SE3 26, 28 04, 25 09, 26 L 06 IM, 20 V 04, 11 J
SE4   03, 17 01, 15 L, 29 IM 05 AF, 19 V 10 J
SE5   02, 16, 30 12 The, 14, 28 IM 11 V, 25 J 19 L
SE7 29 12, 26 12 AF, 24 07 IM, 21 V 07 J
SE8 27 10, 24 08, 22 IM 09 AF25, 26 V 10 J
SE9 26 09, 23 AF 07, 21 11 IM, 25 V 09 J
SE10 31   05, 13, 25 IM 16, 24 L, 29 V 14 J
SE11   05, 26 10, 31 IM 07 L, 21 V 06 J
SE12 27 10, 24 08 AF, 22 IM 12 L, 26 V 10 J
SE13 27 10, 24 08 AF, 22 05 IM, 19 V 03 J
SE14 29 12 AF, 26 10, 24 IM 02 L, 28 V 12 J
SE15   11, 25 14 V, 28 IM 11, 23 AF 04 L, 11 J
SE16   05, 19 10, 24 IM 07, 21 V 05 J

Finland
Loge August September Oktober November Desember
FI1   05, 14 AF 03, 17, 31 IM 14 L, 28 V 05 J
FI2 29 AF 12, 26 10, 31 IM 07 V, 21 L 12 J


Maria-loge forening Costa Blanca

MLF     25 15 J  


Maria-loge forening Costa del Sol

MLF     17 16, 27  

Maria-loge forening Gran Canaria
MLF     24 07, 21  
 

Sist oppdater: 03.10.2019